Xử lý dứt điểm 154 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Vân Hằng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 2/11, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 5518/UBND-ĐT về việc Triển khai Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND TP Hà Nội về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung: Đối với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của TP, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành chức năng và UBND các quận, huyện liên quan, thống nhất đề xuất giải quyết theo đúng quy định, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12.
Vi phạm trật tự xây đựng đã giảm từ 198 trường hợp xuống còn 154 trường hợp vi phạm.
Đối với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện, thị xã, theo báo cáo của Sở Xây dựng tính đến ngày 30/10 đã giảm từ 198 trường hợp xuống còn 154 trường hợp vi phạm. UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn nơi có công trình vi phạm, phối hợp các phòng, ban chuyên môn tập trung lực lượng xử lý dứt điểm đối với 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn nêu trên. 
Kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, không để tồn tại và phát sinh các trường hợp vi phạm mới, báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả xử lý xong trước ngày 15/12. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng với các Sở ngành chức năng thống nhất giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND TP theo quy định.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng, đặc biệt là các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ các công trình; không đế xảy ra vi phạm mới phát sinh trên địa bàn; nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Chịu trách nhiệm trước UBND TP về những tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc các trường hợp phát sinh vi phạm mới mà không kịp thời xử lý theo quy định.
UBND TP cũng yêu cầu Sở QH - KT tiếp tục đôn đốc hoàn thiện các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu còn lại, đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần