Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai trước 30/12/2011

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai.

Theo đánh giá của Thủ tướng, vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức trên phạm vi cả nước vẫn còn nhiều, phổ biến ở hầu hết các địa phương, dưới nhiều hình thức như: sử dụng đất không đúng mục đích hoặc cho thuê, mượn, chuyển nhượng đất trái phép; để đất hoang hóa, quản lý lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm đất. Mức độ vi phạm pháp luật đất đai nhiều nhất là các tổ chức kinh tế, các nông trường, lâm trường quốc doanh và các tổ chức sự nghiệp công.

Trước thực tế trên, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại, để có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất, trước hết là các vụ việc điển hình, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Đối với những trường hợp cho thuê, cho mượn đất hoặc để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi, những trường hợp vi phạm nghiệm trọng phải truy tố trước pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế, truy thu tiền thuê đất đối với thời gian chưa nộp tiền thuê đất, truy thu số tiền cho thuê, chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép để nộp vào ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các địa phương phải tổ chức, chỉ đạo thực hiện để hoàn thành việc rà soát kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là đến cuối năm 2011.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/12/2011.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần