Xử lý nhà vắng chủ - công nhận giao dịch nếu không có tranh chấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng đã có Công văn 36/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc xử lý nhà vắng chủ.

Với trường hợp nhà vắng chủ mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng và thuộc diện phải xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng người sử dụng đã phá dỡ nhà ở cũ, xây dựng nhà ở mới thì không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân.

UBND TP Hà Nội quản lý theo quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện bán nhà ở theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp nhà vắng chủ mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng, người đang trực tiếp sử dụng có giấy tờ chứng minh việc mua bán, chuyển đổi hoặc tặng, cho và hiện nhà đất đó không có tranh chấp về sở hữu thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BXD.