Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh

Xử lý quyết liệt, tránh đùn đẩy trách nhiệm trong vấn đề nước thải làng nghề

Thuỷ Tiên - Thanh Hải - Vũ Khoa
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp trả lời một số vấn đề đại biểu HĐND TP nêu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn một số vấn đề đại biểu quan tâm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Đặt câu hỏi chất vấn với Chủ tịch UBND TP, đại biểu Phạm Đình Đoàn (tổ đại biểu huyện Mê Linh) nêu, tại các phiên giải trình, chất vấn của HĐND TP, lãnh đạo UBND TP đã đưa ra giải pháp cụ thể và xác định mốc tiến độ đối với một số dự án chậm mà cử tri quan tâm. Tuy nhiên, một số nội dung thực hiện vẫn chậm, đặc biệt là nội dung có cam kết thời gian thuộc trách nhiệm cách ngành. Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND TP cho biết, TP có giải pháp gì để kiểm soát, đôn đốc thực hiện các nội dung mà UBND TP đã cam kết với Nhân dân.

Về câu hỏi của đại biểu Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trước hết, thông qua các hoạt động chất vấn đã làm rõ rất nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, nhờ sự giám sát của HĐND các cấp, đã có sự chuyển biến rất tích cực về thái độ, tinh thần, có rất nhiều việc hoàn thành theo kế hoạch.

Tuy nhiên, còn những việc chưa đạt, vấn đề này có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiều đơn vị, sở ngành không cân nhắc kỹ, nhiều việc nằm ngoài kiểm soát dẫn đến không kịp thời hoàn thành, sẽ thành thất hứa với Nhân dân.

Chủ tịch UBND TP cho rằng, cùng với cân đối lại thời điểm để có ước lượng thời gian cho phù hợp, sang năm 2023, triển khai đồng loạt giải pháp nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng bằng các phương pháp nâng cấp các phần mềm quản lý mới, đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, nhắc việc phải làm. "Tuy rằng nhân sự còn thiếu hụt nhưng các cơ quan, ban ngành vẫn phải tự khắc phục, tổ chức tốt hơn về phân cấp, phân quyền, phân chia công việc để đạt hiệu quả cao hơn về hành chính"- Chủ tịch UBND TP nêu quan điểm.

Quang cảnh Kỳ họp. 
Quang cảnh Kỳ họp. 

ĐB Trần Khánh Hưng (tổ đại biểu huyện Ba Vì) cho biết, theo Kế hoạch số 312 ngày 28/12/2021 của UBND TP về phát triển hệ thống thoát nước giai đoạn 2021 – 2025, ngoài 3 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, TP đã xác định 19 dự án đầu tư mới ưu tiên thực hiện trong giai đoạn này. Bao gồm 13 dự án bằng nguồn vốn của ngân sách TP và 6 dự án bằng nguồn vốn của 5 huyện có đề án lên quận.

“Đến nay đã gần nửa thời gian đầu tư công trung hạn, mới có 1 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, tôi cho rằng tiến độ này là quá chậm. Với vai trò của người đứng đầu UBND TP, ông sẽ có giải pháp gì và chỉ đạo như thế nào để khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các dự án nêu trên” – ĐB Trần Khánh Hưng yêu cầu.

Về câu hỏi của đại biểu Trần Khánh Hưng, Chủ tịch UBND TP cho biết, hệ thống thoát nước nói riêng, triển khai một số loại dự án nói chung quan điểm của TP khẳng định là dựa trên nhà nước và tư nhân cùng làm, tuy nhiên TP vẫn sẽ ưu tiên cho các nguồn xã hội hóa. Nếu tư nhân không làm được, mới tính đến việc đầu tư công do nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế. "Muốn làm được điều này, cần tạo ra cơ chế giá, thu hút được DN đầu tư. Mặt khác, phải có tính ổn định để DN yên tâm đầu tư. Tránh việc cơ chế chính sách liên tục thay đổi, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai"- Chủ tịch UBND nói.

Đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ đại biểu huyện Hoài Đức) chất vấn
Đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ đại biểu huyện Hoài Đức) chất vấn

Nêu thực trạng hiện nay còn 300/313 làng nghề chưa có hệ thống nước thải tập trung, đây là vấn đề cử tri rất quan tâm, ĐB Vũ Mạnh Hải (tổ đại biểu huyện Thường Tín) đề nghị Chủ tịch UBND TP làm rõ thêm về thực trạng, kế hoạch cụ thể và các giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới về vấn đề trên.

Đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ đại biểu huyện Hoài Đức) đặt vấn đề hiện nay trên địa bàn còn nhiều hồ trong các khu đô thị chưa được kết nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Hệ thống hồ điều hòa còn thiếu, nhiều ao hồ bị thu hẹp diện tích, chưa tham gia tích nước điều hòa, hạn chế đóng góp cho việc tiêu thoát nước của TP nói chung. Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND TP nêu quan điểm chỉ đạo đối với thực trạng nêu trên nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước chung trên địa bàn TP.

Về vấn đề đại biểu nêu về xử lý nước làng nghề, bên cạnh các giải pháp Phó Chủ tịch UBND TP đã nêu, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, tới đây, TP tiếp tục nghiên cứu sửa, tổ chức đánh giá phân loại.

“Chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm vì trong trường hợp nào đó, lãnh đạo cấp cơ sở, xã, huyện, sở ngành đã quan tâm đầy đủ chưa tới vấn đề nước thải làng nghề. Chính vì vậy mới để xảy ra chuyện chậm trễ, buông lỏng, lơ là. Sự quan tâm chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của thực trạng nước thải nói chung và nước thải làng nghề nói riêng” - Chủ tịch UBND TP nói.

Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, UBND sẽ phân cấp rõ hơn giữa phạm vi trách nhiệm của các địa phương, sở, ngành để tập trung xử lý quyết liệt về vấn đề này. Làm rõ vai trò của từng đơn vị trong quá trình thực hiện, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm.