Xứng đáng là lực lượng chủ công trên mặt trận chính trị tư tưởng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 3/3/2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với thành tựu phát triển của Thủ đô và đất nước, có sự cống hiến lặng thầm của những người làm công tác tư tưởng - tuyên giáo.

Giải quyết hiệu quả nhiều việc “nóng”, việc khó

Ngày 3/3/1949, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/TUHN của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo của Hà Nội luôn bám sát và gắn chặt với thực tiễn cách mạng, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô hiểu rõ, đồng tình ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả để cùng với Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội làm nên những kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam XHCN.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” sáng 28/2, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” sáng 28/2, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
Tháng 8/2008, TP Hà Nội mở rộng địa giới hành chính trong hoàn cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn như: Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh..., đồng thời phải nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng - giao thông, GPMB, quản lý đất đai, môi trường, cải cách hành chính. Đứng trước tình hình ấy, với sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phối hợp cùng với các ban, ngành TP làm tốt tuyên truyền, khơi dậy ý chí quyết tâm tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2010 đến nay, TP đã triển khai nhiều nội dung công tác lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Tổ chức kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, tham gia tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất nước. Tham mưu triển khai quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư và TP; Tham mưu triển khai học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư, gắn với tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị theo đúng kế hoạch;... Làm tốt công tác tham mưu đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) trở thành công việc thường xuyên, nền nếp. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém. Tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" .

Công tác tư tưởng - tuyên giáo luôn đi trước, đi trong và đi sau các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh của Thủ đô đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Một trong những điểm nhấn nổi bật của ngành Tuyên giáo là việc kịp thời nắm bắt tình hình dư luận về các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn TP; vào cuộc kịp thời và hiệu quả trong quá trình giải quyết những "điểm nóng", "việc nóng" kéo dài như: GPMB, khắc phục tình trạng quảng cáo rao vặt bừa bãi, tăng cường trật tự xây dựng và trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch… Trước mỗi vấn đề được người dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động cùng các cấp, các ngành cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng tuyên truyền, ổn định tư tưởng dư luận. Hàng tuần, Ban Tuyên giáo duy trì đều đặn buổi giao ban báo chí và đến nay, đây vẫn là "đặc sản" riêng của Hà Nội mà chưa tỉnh, TP nào làm được.

Luôn là "cầu nối" hữu hiệu

Phát huy những truyền thống, thế mạnh ấy, trong những năm tới, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm: Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục; không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, nắm bắt tư tưởng, tâm lý xã hội, tăng cường sự kết nối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, để kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp. Những người làm công tác tư tưởng - tuyên giáo chủ động vào cuộc, làm tốt vai trò "cầu nối" để giữa Đảng bộ, chính quyền và người dân thêm hiểu và trách nhiệm vì công việc chung; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá; thực hiện tốt chủ đề năm 2014 của TP là "Năm trật tự và văn minh đô thị" gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Tập trung hoàn thành thắng lợi 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong năm 2014; tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - tuyên giáo, trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (Khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2014 "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tuyên truyền các giá trị mới của con người Thủ đô trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.Với những thành tích ấy, trong những năm qua, ngành tuyên giáo Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây... Đó cũng chính là sự ghi nhận và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô gửi gắm những người làm công tác tuyên giáo thêm vững bước trên chặng đường mới.