DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực phải lập phương án phá dỡ phần vi phạm

09-10-2015 08:58
Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 9476/SXD-TTr gửi Chủ tịch UBND quận Ba Đình về đề nghị xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ bộ phận công trình vi phạm và phê duyệt phương án phá dỡ bộ phận công trình vi phạm và phê duyệt phương án phá dỡ theo quy định của pháp luật gửi UBND quận để chỉ đạo thực hiện.
Tòa nhà 8B Lê Trực.
Tòa nhà 8B Lê Trực.
Việc phá dỡ phải đảm bảo theo quy định tại Điều 25 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ theo các nguyên tắc: Bảo đảm an toàn trong quá trình phá dỡ, đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận; Bảo đảm vệ sinh môi trường; Việc phá dỡ phải được giám sát chặt chẽ để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra. Trên cơ sở biện pháp phá dỡ công trình vi phạm của chủ đầu tư, UBND quận chỉ đạo phòng Quản lý đô thị quận xem xét có ý kiến bằng văn bản về phương án phá dỡ của chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND phường Điện Biên phối hợp với đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình và các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn để đình chỉ nghiêm trọng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ nêu trên; Giám sát, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình phá dỡ bộ phận công trình vi phạm. Trường hợp chủ đầu tư không trình phương án phá dỡ và thực hiện phá dỡ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình căn cứ Điều 24 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ theo quy định, chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ.

UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND phường Điện Biên xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phá dỡ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 17 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ.

Riêng về việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm tại địa chỉ trên, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đề nghị UBND quận Ba Đình căn cứ các quy định của pháp luật, rà soát vi phạm, báo cáo kết quả gửi Sở Xây dựng để tổng hợp theo chỉ đạo của UBND TP.

Sở Xây dựng cũng giao Thanh tra Sở phối hợp với Phòng quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng Sở Xây dựng giám sát, đôn đốc việc thực hiện cưỡng chế phá dỡ.
TAG: