Yêu cầu báo cáo cho vay đối với doanh nghiệp FDI

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo: Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011; tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn h

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/11 đã có văn bản số 8848/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo: Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011; tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn hiệu lực đến 31/10/2011.

Báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 30/11/2011.