Yêu cầu báo cáo việc cấp phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP

Chia sẻ

KTĐT - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Theo phản ánh của nhiều địa phương, dù Nghị định 64/2012/NĐ-CP đã có hiệu lực được hơn 6 tháng nhưng việc áp dụng Nghị định này để cấp phép ngày càng phức tạp và khó khăn hơn trước đây. Tại TP Hồ Chí Minh hiện nay, việc cấp phép xây dựng đang rơi vào tình trạng mỗi nơi áp dụng mỗi kiểu, gây nhiều khó khăn và tốn kém cho người dân khi xin phép xây dựng...