Yêu cầu các TCTD hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh phía Bắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 5936/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện một số nội dung nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở một số tỉnh phía Bắc.

Theo đó, cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2015, tình hình lũ lụt xảy ra nghiêm trọng trên phạm vi rộng tại các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, NHNN yêu cầu các TCTD:

 
Lực lượng quân đội đóng cát vào bao tải để đắp đê ngăn đất đá tràn.
Lực lượng quân đội đóng cát vào bao tải để đắp đê ngăn đất đá tràn.
Chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu. 

Kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vốn vay… đồng thời, tiếp tục xem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn các tỉnh bị lũ lụt phối hợp với các Sở, ngành, chi nhánh NHNN đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tham mưu cho UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quyết định việc hỗ trợ theo quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Căn cứ vào khả năng tài chính của các TCTD, kịp thời có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhằm giúp người dân trên địa bàn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

NHNN đề nghị các TCTD khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thống đốc NHNN, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.