Yêu cầu VDB khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cấu trúc

Chia sẻ Zalo

KT ĐT - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 118/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cấu trúc và Chiến lược phát triển đến năm 2020, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng phê duyệt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu VDB cần đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mô hình hoạt động hiện nay; Nghiên cứu mô hình hoạt động của các ngân hàng phát triển các nước, rút ra những kinh nghiệm phù hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần