13 quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non

Chia sẻ

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc công nhận quận, huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi - năm 2012.

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội quyết định công nhận 13 đơn vị quận, huyện thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Thành phố; UBND các quận, huyện có tên chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.