17 tập thể và 7 cá nhân nhận giải Ứng dụng CNTT

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 24/1, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội họp báo công bố Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) TP Hà Nội năm 2012.

Đây là lần thứ hai Giải thưởng được tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những mô hình ứng dụng CNTT tiêu biểu trong CQNN thuộc TP Hà Nội, ghi nhận mức độ hiệu quả ứng dụng CNTT trong nâng cao năng lực quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền Thủ đô.

Giải thưởng năm nay thu hút 118 đơn vị tham gia, trong đó có 27 sở, ban, ngành, 29 quận, huyện, thị xã và 62 xã, phường, thị trấn.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội cho biết: Việc xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị bám sát quan điểm chỉ đạo và nội dung của Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 về nâng cao năng lực quản lý điều hành và ứng dụng của các CQNN, xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội và Trang tin điện tử của các đơn vị theo quy định, cung cấp ít nhất 90% các dịch vụ công trực tuyến đạt mức 2, cuối năm 2012 cung cấp 6 nhóm dịch vụ công trực tuyến cơ bản đạt mức 3, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả ứng dụng CNTT của các đơn vị trên 4 lĩnh vực hạ tầng CNTT, các ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách CNTT, Ban chỉ đạo chương trình CNTT TP Hà Nội thống nhất trao Giải thưởng ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP Hà Nội năm 2012 cho 17 tập thể và 7 cá nhân.

Trong đó, 17 giải tập thể trao cho 4 khối: Sở, ban, ngành (5 đơn vị); UBND quận, thị xã (4 đơn vị); UBND huyện (4 đơn vị); UBND phường, xã, thị trấn (4 đơn vị). Nhóm sở, ban, ngành được trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba; nhóm quận (thị xã), nhóm huyện và nhóm xã/phường/thị trấn theo cơ cấu 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho mỗi nhóm. Giải cá nhân được trao cho 6 cá nhân là lãnh đạo phụ trách CNTT và cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị đoạt giải Nhất của các khối sở, ban, ngành; UBND quận, thị xã; UBND huyện; và 1 cá nhân là lãnh đạo của 1 đơn vị khối UBND phường/xã/thị trấn ứng dụng CNTT phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt nhất.

Lễ trao Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP Hà Nội năm 2012 sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 26/1/2013, phát sóng trực tiếp trên VTC2.