21% người sau cai nghiện có việc làm

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội thông tin về kết quả thực hiện công tác Phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được TP Hà Nội giao.

Tính từ ngày 15/12/2021 - 14/6/2022 toàn TP đã lập hồ sơ đưa 536/950 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, đạt 56,4% chỉ tiêu kế hoạch năm. Các cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các quận, huyện, thị xã vận động 918/2.000 người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đạt 43,7% kế hoạch TP giao. Các quận, huyện, thị xã đã tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được 226 người, giảm 538 người so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc được phân công quản lý sau cai tại nơi cư trú là 673/900 người, đạt 74,8% chỉ tiêu kế hoạch TP giao.

Về kết quả đánh giá tỷ lệ tái nghiện sau một năm: Tổng số đối tượng được đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022 là 861/1.164 người thuộc diện quản lý sau cai, chiếm 74%. Trong đó, số đối tượng tái nghiện 237/861 người, chiếm 28%; số đối tượng vi phạm pháp luật 9/861 người, chiếm 1,0%; số đối tượng có việc làm là 182/861 người, chiếm 21%. Số đối tượng không được đánh giá 303/1.164 người, chiếm 26% do không có mặt tại địa phương, ốm chết, di chuyển đi nơi khác…

Kết quả đánh giá tỷ lệ tái nghiện sau 2 năm, tổng số đối tượng được đánh giá trong 6 tháng đầu năm là 639/858 người diện quản lý sau cai, chiếm 74,5%. Trong đó, số đối tượng tái nghiện là 201/639 người chiếm 31,5%; số đối tượng vi phạm pháp luật là 16/639 người, chiếm 2,5%; số đối tượng có việc làm 106/639 chiếm 16,6%. Số đối tượng được đánh giá được 219/858 người, chiếm 25,5% do không có mặt tại địa phương, ốm chết, di chuyển đi nơi khác,…