3.993 doanh nghiệp Hà Nội ngừng hoạt động

Chia sẻ

KTĐT - Thống kê của ngành thuế Hà Nội cho thấy, 4 tháng đầu năm 2013 có tới 3.993 DN trên địa bàn ngừng hoạt động.

Trong đó, có 2.101 DN bỏ địa chỉ kinh doanh, 1.725 DN tạm ngừng kinh doanh và 167 DN giải thể. Hoạt động SXKD khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.