317 DN thiệt hại được bồi thường 268 tỷ đồng bảo hiểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kết quả tổng hợp của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 10/11/2014, các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm đã giải quyết bồi thường, tạm ứng bồi thường cho 317 DN thiệt hại, với số tiền 268 tỷ đồng.

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Bình Dương đã giải quyết bồi thường, tạm ứng bồi thường cho 239 DN bị thiệt hại, với số tiền là 166 tỷ đồng. Trong đó, tại Đồng Nai giải quyết, bồi thường tạm ứng cho 73 DN, với số tiền 95,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh đã tạm ứng bồi thường cho 1 DN, với số tiền 6,3 tỷ đồng; tại TP.HCM bồi thường cho 4 DN bị thiệt hại tổng số tiền là 66 triệu đồng.

Còn tính theo quốc tịch thì đã có 260 DN bị thiệt hại của Đài Loan được giải quyết bồi thường, tạm ứng với số tiền 212,7 tỷ đồng; 6 DN Hồng Kông (Trung Quốc) với số tiền 24,5 tỷ đồng; 4 DN bị thiệt hại của Singapore, với số tiền bồi thường bảo hiểm là 22 tỷ đồng; 6 DN của Trung Quốc với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, giải quyết bồi thường, tạm ứng bồi thường cho 41 DN bị thiệt hại của Nhật Bản, Mỹ, Ma cao, Việt Nam... với số tiền là 6,67 tỷ đồng.