40 học bổng toàn phần từ Hungari

Chia sẻ

KTĐT - Bộ GD&ĐT cho biết, chính phủ Hungari đã cấp cho Việt Nam 40 học bổng toàn phần, trong đó có 30 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ và 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Trong số 30 học bổng đại học/thạc sĩ, dự kiến sẽ tuyển 20 ứng viên học các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, 5 ứng viên các ngành văn hóa, nghệ thuật và thể thao, 5 ứng viên học ngành y - dược. Với 10 học bổng tiến sĩ, ngành học sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của ứng viên.