5 hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật. Trong số đó có 5 hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại như: Cuốn "Đường Kách mệnh", tác phẩm "Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù), bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", bản thảo "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước", Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí

5 hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia - Ảnh 1

Bản Di chúc viết tay của Bác hiện lưu giữ tại Cục lưu trữ Văn phòng TƯ Đảng.

Ngoài ra, trong đợt này, Thủ tướng Chính phủ còn công nhận nhiều hiện vật mang giá trị văn hóa, lịch sử khác như: Trống đồng Ngọc Lũ, tượng đồng hai người cõng nhau thổi kèn, ấn đồng "Môn Hạ Sản ấn", tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, bộ cửu vị thần công, đài thờ Mỹ Sơn E1...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia, Thủ trưởng Bộ, ngành, người đứng đầu tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.