DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

5 huyện cam kết hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

18-02-2016 20:53
Kinhtedothi - Ngày 18/2, đại diện cụm thi đua số V, gồm Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh và Gia Lâm đã ký giao ước thi đua, trong đó cam kết hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016.
Theo nội dung ký kết, lãnh đạo các huyện thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: Hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của TP, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn tạo môi trường tốt cho DN sản xuất – kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện có hiệu quả "Năm trật tự và văn minh đô thị", quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đẩy mạnh công tác  quy hoạch, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị hiện đại. 
Ảnh Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn - Cụm trưởng thi đua số 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh Anh Quý  IMG_6636.JPG
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn - Cụm trưởng thi đua số 5 phát biểu tại hội nghị.
Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển văn hóa, GD& ĐT, y tế, TDTT nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chú trong việc làm và giảm nghèo bền vững… Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức tron thực thi công vụ. 

Tăng cường thanh, kiểm tra công vụ, phát hiện và kịp thời uốn nắn những việc làm chưa phù hợp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm xây dựng các cơ quan hành chính trong sạch, hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thi đua – khen thưởng, nhất là thực hiện Chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chương trình hành động số 228 ngày 31/12/2014 của UBND TP về đổi mới công tác thi đua – khen thưởng giai đoàn 2015 – 2020.

Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, t
ng kết và nhân điển hình tiên tiến và đẩy mạnh cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiên tiến, người tốt việc tốt theo Quyết định 36 ngày 7/12/2015 của UBND TP… 

Các phong trào thi đua yêu nước cần được kiểm tra, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra nhưng mặt được và chưa được, qua đó rút ra nhưng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng…, nhằm tạo ra sức lan tỏa và động lực trong các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương cũng như của TP năm 2016.
TAG: