6 tháng tiếp nhận và cai nghiện ma túy cho gần 1.500 người

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tham mưu UBND TP xây dựng và triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy (CNMT), phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn TP vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho 1.482/3.050 người nghiện ma túy, đạt 48,6% kế hoạch cai nghiện chung năm 2022. Trong đó, các quận, huyện, thị xã lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho 547/950 người, đạt 57,6% kế hoạch năm; các cơ sở CNMT vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện tự nguyện cho 935/2.100 người, đạt 44,5% kế hoạch năm.

Cũng trong 6 tháng của năm 2022, các cơ sở CNMT tổ chức dạy nghề cho 150/500 người, đạt 30% kế hoạch giao. Các xã, phường, thị trấn ước tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho 257 người; 3 cơ sở CNMT cắt cơn, giải độc cho 321 người nghiện ma túy, điều trị thay thế bằng Methadone tại cơ sở CNMT cho 19 người.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hà Nội tiếp tục thực hiện các nội dung về xây dựng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý thông tin tệ nạn xã hội trên nền tảng bản đồ trên địa bàn TP Hà Nội” và phần mềm “Quản lý người CNMT, người sau cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội”. Đồng thời, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở các địa phương và các cơ sở CNMT của TP.

Cũng như tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ người bán dâm trên địa bàn 5 quận. Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Phòng LĐTB&XH các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho ban, ngành, đoàn thể địa phương và người dân các xã trên địa bàn.

Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an TP và các đơn vị để kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn TP Hà Nội để tiếp cận và hỗ trợ chế độ theo quy định.