DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Việt An
29-09-2021 09:30
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCĐPCD (ngày 27/9) về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên, các tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban Sở Chỉ huy phòng chóng dịch Covid-19 TP.
Ban Chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan...
Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực. Cơ quan Thường trực là Sở Y tế Hà Nội.