Báo cáo kết quả kiểm tra thu, chi trước 21/12

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ 17 đến 30/12, Sở sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc khắc phục tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục theo kết luận kiến nghị của các đoàn kiểm tra thời gian qua.

 Đối với 38 trường đã được kết luận có một số tồn tại về công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2012 - 2013, Sở đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra giải quyết và khắc phục những tồn tại về thu, chi; Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn thiếu dứt điểm, cố ý để xảy ra sai phạm. Sở yêu cầu gửi kết quả thanh tra chậm nhất vào ngày 21/12/2012.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần