Bảo đảm chất lượng và cơ cấu đại biểu

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội Khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được các địa phương tập trung triển khai, với mục tiêu bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cử tri bầu chọn được các đại biểu.

Đại biểu nơi cư trú đóng góp ý kiến bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Hải Linh
Chú trọng chất lượng đại biểu
Tiếp tục xác định chất lượng ĐB là nòng cốt và quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, chính vì thế cuộc bầu cử tới đây, các quy định về tiêu chuẩn người ứng cử đã được đề cập hết sức cụ thể, rõ ràng, minh bạch tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư... Do vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn người ứng cử luôn được chú trọng, nhắc nhở thường xuyên ở các bước tiến hành để bảo đảm chất lượng ĐB ngay từ những khâu đầu tiên.

Theo các ĐB Quốc hội, người dân đi bầu, chọn ra những ĐB mà họ tin tưởng là với mong mỏi người ĐB đó sẽ đại diện được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, việc cơ cấu đại biểu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, dân tộc, đại diện cho các giai tầng rất cần thiết, nhưng cần lựa chọn giới thiệu những ĐB đủ đức, đủ tài, được rèn luyện, thử thách trong thực tế, có năng lực, bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ ĐB càng quan trọng hơn. Đây là vấn đề quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của ĐB và cơ quan dân cử, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Hiện song song với bước lấy ý kiến cử tri, Ủy ban bầu cử các cấp đang khẩn trương rà soát kỹ lại các tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng cử viên để bảo đảm đúng, đủ theo quy định…

Tích cực chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ ba

Với quan điểm, chất lượng ĐB là gốc, là căn bản, nên việc tạo cho cử tri có nhiều cơ hội để có nhiều thông tin, hiểu về ĐB, lựa chọn được những người có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, điều kiện và bản lĩnh, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử đang được xác định là vấn đề quan trọng. Hiện thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cũng có thêm cơ sở để đánh giá toàn diện, khách quan những người được giới thiệu ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn tại Hội nghị hiệp thương lần ba.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở T.Ư đối với việc giới thiệu người ứng cử ĐB Quốc hội sẽ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam triệu tập, chủ trì, diễn ra trước 17 giờ ngày 19/4, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB Quốc hội ở T.Ư.

Chậm nhất vào ngày 23/4, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, TP đối với việc giới thiệu người ứng cử ĐB Quốc hội được tổ chức trong khoảng từ ngày 14 - 18/4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư tối thiểu theo quy định của Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND. Chậm nhất ngày 23/4, biên bản Hội nghị hiệp thương lần ba ở địa phương cùng danh sách này sẽ được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức trong khoảng từ ngày 14 - 18/4 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐN HĐND ở cấp mình và danh sách những người đủ tiêu chuẩn sẽ gửi tới cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm theo đúng phân cấp.

Đây là bước hiệp thương rất quan trọng để lựa chọn được những ứng cử viên bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu chí đưa ra bầu cử. Bởi thế, trong quá trình tổ chức, rất cần sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với MTTQ các cấp thật chặt chẽ. Các ĐB tham gia hiệp thương phải công tâm, khách quan trong lựa chọn ứng cử viên trên cơ sở tiêu chuẩn và thực tiễn.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức trong khoảng từ ngày 14 - 18/4 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND ở cấp mình và danh sách những người đủ tiêu chuẩn sẽ gửi tới cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm theo đúng phân cấp.