BCH Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (27/1), BCH Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt: Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị có nhiệm vụ bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

Ban chấp hành mới sẽ nghiên cứu, tham khảo những giới thiệu nhân sự của Ban chấp hành cũ, trên cơ sở đó quyết định danh sách để bầu cử.

Tân Tổng bí thư, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và toàn thể Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ chính thức ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội ngày mai, 28/1. Tổng bí thư khóa XII sẽ thay mặt Trung ương khóa mới phát biểu, và sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội.