Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng: Phát huy cao nhất trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-Ctr/TU của Thành uỷ khoá XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” chủ trì phiên họp Quý II/2021.

Tham dự phiên họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ.
 Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp.
Vai trò, trách nhiệm nêu gương thể hiện rõ nét hơn
Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong triển khai thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU, bước đầu nhận thấy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng được đề cao và thể hiện rõ nét hơn. Tính đến nay, sau hơn 3 tháng kể từ khi Chương trình được chính thức ban hành, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song toàn TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 
Trong đó, nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau bầu cử được thực hiện đúng tiến độ và các quy định, cơ bản đảm bảo theo phương án nhân sự được phê duyệt. Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện chính thức thực hiện từ 1/7/2021. 
6 tháng đầu năm, TP đã kết nạp được 4.706 đảng viên (đạt 48,3%); thành lập được 26/67 tổ chức đảng (đạt 37,14%) với 306/443 đảng viên (đạt 69,07%9). Hoàn thành việc tổng kết Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn đã bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 10 chức danh, giảm 3.314 người (44,5%); thôn, tổ dân phố bố trí 2 người đảm nhiệm 3 chức danh, giảm 11.269 người (44,21%). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 59 tổ chức Đảng và 76 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 40 tổ chức đảng, 57 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 23 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 339 tổ chức đảng và 273 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 724 đảng viên.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo theo đúng lộ trình, kế hoạch. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của TP xếp thứ 9/63. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TP Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI và tăng 15 bậc so với năm 2015, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Chỉ số PAPI năm 2020 của TP tăng 11 bậc so với năm 2019, trong đó có 6/8 chỉ số nội dung vừa tăng về điểm số và tăng về thứ hạng…
Tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”
Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 với khối lượng công việc lớn và chịu tác động dịch bệnh nhưng ngay sau khi chương trình được ban hành đã thể hiện được đây là Chương trình xương sống, bao chùm và được các cấp, các ngành phối hợp nhuần nhuyễn đạt kết quả cao. Phát huy cao độ được vai trò của 15 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành vụ Thành uỷ làm trưởng đoàn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở. 
 Quang cảnh phiên họp.
Nổi bật, đổi mới phương thức hoạt động vừa trực tiếp vừa trực tuyến và cách làm này rất phù hợp, nhất trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 15 với nhiều thay đổi tích cực. Triển khai tốt các công việc đầu nhiệm kỳ gắn với thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn TP. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát với việc thành lập 5 đoàn kiểm tra tại các cấp uỷ đảng. Trật tự an ninh chính trị trên địa bàn TP được đảm bảo, giữ vững…
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Triển khai đánh giá Luật Thủ đô, đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Thành ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.
Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính theo nội dung Chương trình đã đề ra. Cụ thể, các cấp ủy làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.
Ngoài ra, đổi mới nội dung, tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đôn đốc công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới
Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất cấp ủy cơ sở. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, gắn với tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức TP.
Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở; tiếp tục củng cố các cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU. Triển khai Đề án nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm. Đồng thời tạo nguồn để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Bí thư Thành uỷ cũng lưu ý, triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị các sự kiện. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh của người dân, tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của T.Ư và TP. Phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân.
“Thời gian tới cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, gương mẫu đi đầu và đề cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.