Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quán triệt, nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Long Trần - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/10, phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ TP sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, từ những kinh nghiệm được đúc kết sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội các nhiệm kỳ trước, để nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra của Đại hội; đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô và cả nước, Bí thư Thành uỷ đề nghị, các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố; quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.
  Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên trù bị 
Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề chủ yếu, trong đó, về thảo luận các văn kiện của Trung ương, Thành phố, đề nghị các đồng chí đại biểu tham luận theo đúng quy định, không quá 10 phút, chọn lọc, trình bày nội dung cốt lõi, đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo Đề cương gợi ý của Đoàn Chủ tịch đã gửi tới các Tổ đại biểu. Kết quả công tác của cấp ủy, địa phương, đơn vị mình (nếu có) cần trình bày bảo đảm tính khái quát nhằm minh họa thêm cho Báo cáo chính trị và các văn kiện.
Đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.
Đối với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đề nghị các đại biểu chuẩn bị kỹ, phát biểu, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Thành phố.
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, Bí thư Thành uỷ đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua. Với trách nhiệm trước hơn 45 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ, cần khách quan, trung thực, tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhấn mạnh đây là nội dung mới được đưa ra thảo luận tại Đại hội lần này, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đề nghị, các đại biểu bám sát dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và 8 Chương trình công tác lớn của khóa XVI để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của Thành phố, đảm bảo quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.
Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, đây là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội, Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.
 Quang cảnh phiên họp
Trách nhiệm của Đại hội và từng đại biểu là phải đưa tinh thần, kết quả tốt đẹp của Đại hội cấp cơ sở vào Đại hội Thành phố; trên cơ sở Đề án nhân sự trình Đại hội, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ. Các đại biểu cần bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn được những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa.
“Tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: Hà Nội phải tổ chức thành công Đại hội thực chất, Đảng bộ Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả mọi phương diện; Đại hội phải tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa. Tối qua (10/10/2020), Thành phố chúng ta vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy và bồi đắp niềm tự hào sâu sắc về truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; truyền thống hòa bình, hữu nghị cũng như truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của Thủ đô. Mong rằng niềm tự hào, danh dự của Đảng bộ và những truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội sẽ được từng đại biểu và toàn Đại hội nhận thức sâu sắc và chuyển hóa thành kết quả thành công thực chất của Đại hội về mọi phương diện” - Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Bí thư Thành uỷ tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Nội và cả nước; xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.