BIDV lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 61.208 tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, BIDV đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó, trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng lên mức 61.208 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2022 của BIDV.
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2022 của BIDV.

Định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2022 - 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV đặt ra một số mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn này như sau: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 8 - 12%, dư nợ cuối kỳ và huy động vốn tăng trưởng lần lượt 8 - 12,5% và 8 - 13%. Lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng tăng từ 19 - 26% mỗi năm. Ngân hàng cũng sẽ phấn đấu để tỷ lệ ROE luôn cao hơn 12,5% trong cả giai đoạn, đồng thời duy trì hệ số CAR đảm bảo quy định của NHNN.

BIDV cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng lên mức 61.208 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu, tương đương 12% số cổ phần đang lưu hành, để trả cổ tức năm 2021. Với tỷ lệ chia cổ tức là 12%, cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thầm quyền. BIDV dự kiến huy động 6.070 tỷ đồng sau phát hành.

Cùng với đó, BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.552 tỷ đồng thông qua việc chào bán hơn 455 triệu cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tỷ lệ phát hành dự kiến là 9%. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022 - 2023.

Ngoài ra, BIDV cũng lên kế hoạch niêm yết các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ 1/1/2022 đến ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trước đó, năm 2021, vốn điều lệ của BIDV đã tăng thêm 10.365 tỷ đồng, đạt mức 50.585 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tại phiên họp HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027 lần thứ nhất, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phan Đức Tú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027 và quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV.

Tại phiên họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 lần thứ nhất, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Võ Bích Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngoài ra, đại hội còn thông qua nhiều nội dung như sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng; lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; bổ sung hoạt động ngân hàng giám sát và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của BIDV...

 

Đến hết quý I/2022, kết quả kinh doanh của BIDV rất khả quan, bám sát kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%; Huy động vốn đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1,3%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 kiểm soát ở mức 0,8%; Tỷ lệ trang trải nợ xấu đạt trên 277%; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.513 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Xác định phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi số”, BIDV đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022. BIDV cũng xác định chỉ đạo toàn hệ thống nỗ lực và quyết tâm cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như: Lường đón diễn biến của dịch Covid-19 để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp, an toàn, linh hoạt, sáng tạo; Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính; Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; Đảm bảo hợp lý cơ cấu tài sản nợ - tài sản có; Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số toàn diện; Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; Cải thiện và thúc đẩy hoạt động của các công ty con, công ty liên kết; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ và công tác cảnh báo; Triển khai kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu BIDV theo đúng lộ trình, tiếp tục hoàn thiện và thực hành văn hóa doanh nghiệp...