Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo việc triển khai học phí

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013.

Cụ thể, bộ GD-ĐT yêu cầu các trường cần phải công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường. Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm. Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có). Về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục thì công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu công khai học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013; học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013 đối với các bậc đào tạo. Bên cạnh đó công khai học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013 đối với bậc đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ và ĐH.

Về hình thức công khai, Bộ yêu cầu đưa lên trên trang thông tin điện tử (website) của trường và công khai tại trường. Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, các trường cần phải cập nhật thông tin mới của năm học 2012-2013. Bộ GD&ĐT cũng ấn định hạn cuối để các trường báo cáo việc thực hiện “3 công khai” là ngày 30/11/2012.