DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ Giáo dục tăng cường giám sát các kỳ thi

27-04-2014 16:15
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa gửi công văn tới các Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường và các ban, ngành… về việc phối hợp chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng tại các kỳ thi năm 2014.
Theo Bộ GD&ĐT, để quán triệt yêu cầu “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan” của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ GDĐT chủ trương triển khai những điều chỉnh cơ bản trong công tác tổ chức thi. Đồng thời, tiếp tục phân cấp quản lý, chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương và giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trong tổ chức thi tuyển sinh ĐH,CĐ cho các cơ sở giáo dục đại học. 

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Để thực hiện tốt chủ trương này, nhằm nâng cao chất lượng của các kỳ thi năm 2014, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp phối hợp với Ngành Giáo dục thực hiện tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức tốt ôn tập cho học sinh lớp 12.

 Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực tế và khả thi; tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ,…để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Trong đó lưu ý:

Bộ GD&ĐT ghi rõ, thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013, Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm Quy chế thi của các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định mới về thi tốt nghiệp THPT năm 2014 của Bộ GDĐT; tổ chức tốt việc đăng ký dự thi để tất cả các đối tượng đủ điều kiện dự thi đều được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; Quyết định thành lập và đảm bảo các điều kiện hoạt động của các Hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ tham gia công tác thi nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước, nâng cao hiệu quả tổ chức thi năm 2014.

Ngoài ra, đảm bảo an toàn giao thông; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT đề nghị, đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi. Đồng thời, các cơ quan cần tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ...
TAG: