Bộ Giao thông công bố 8 dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam loại hợp đồng BOT

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa công bố danh mục các dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Danh mục 8 dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam loại hợp đồng BOT. Nguồn: Internet
Trong Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2017 về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký, có 8 dự án được đầu tư theo hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.079 tỷ đồng, trong đó phần vốn đầu tư Nhà nước là 40.362 tỷ đồng.
Danh mục các dự án gồm: Dự án tuyến Mai Sơn - QL45; tuyến QL45 - Nghi Sơn; tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu; tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt; tuyến Nha Trang - Cam Lâm; tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo; tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và tuyến Phan thiết - Đồng Nai.
Trong số 8 dự án trên thì Dự án tuyến Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 98km là có tổng mức đầu tư dự kiến cao nhất với 19.571 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước là 5.551 tỷ đồng. Còn Dự án tuyến Nha Trang - Cam Lâm dài 29km có tổng vốn đầu tư dự kiến thấp nhất là 5.131 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước là 2.532 tỷ đồng.
Bộ GTVT cho biết, các dự án trên được đầu tư xây dựng với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn tuyến cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao. Ngoài ra, các dự án này sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu cũng như từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển KT - XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Hiện nay, Bộ GTVT đang hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của 8 dự án trên và dự kiến hoàn thành cơ bản công tác đầu tư, xây dựng vào năm 2021.