DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ KH&CN thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

12-01-2016 17:55
Kinhtedothi - Nhiệm vụ trọng tâm của Ban này là tham mưu cho Bộ KH&CN trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Bộ KH&CN, mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ. Vị trí trưởng ban sẽ do chính Bộ trưởng Nguyễn Quân đảm nhiệm. Ban có 2 Ủy viên thường trực là Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và 11 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ của Ban này là tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ. Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, Ban cũng góp phần cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT của Bộ KH&CN. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Mặt khác, Ban cũng tham gia chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Cũng như thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ KH&CN và cấp có thẩm quyền.

Trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a, Bộ KH&CN có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đề tài, dự án KH&CN trên mạng điện tử; Thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử...
TAG: