Bộ Nội vụ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đồng chí Vũ Chiến Thắng được bầu là Bí thư Đảng ủy.

Hôm nay (31/8), Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên chính thức. Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An; các đồng chí ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và 197 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 1.674 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Theo đánh giá của Đảng bộ Bộ Nội vụ, 5 năm qua, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Đảng uỷ đã thường xuyên coi trọng việc giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về quan điểm, nền tảng chính trị của Đảng. Các cấp ủy Đảng luôn đặc biệt quan tâm và xác định công tác chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu…

Trong nhiệm kỳ, đã sáp nhập Đảng bộ Trường Đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức vào Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia. Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Học viện Hành chính quốc gia đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn nhiều tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đến nay, 100% các đơn vị có sự thay đổi về tổ chức và nhân sự đã được kiện toàn tổ chức đảng phù hợp tương ứng. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ kết nạp được 553 đảng viên mới…

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát huy những kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, phấn đấu 100% đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đảng viên theo Điều lệ Đảng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không vi phạm pháp luật và quy định của Đảng; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với chính quyền để lãnh đạo cơ quan; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 500 quần chúng ưu tú, kết nạp 200 đảng viên mới…

Đảng bộ Bộ Nội vụ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, sẽ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy và lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng; lấy hiệu quả công việc để làm thước đo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đồng chí Vũ Chiến Thắng được bầu là Bí thư Đảng ủy.