Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ bổ sung hơn 25 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 25,3014 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật được miễn phí tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, góp phần xóa nghèo về pháp luật, giúp người dân an tâm lao động, công tác, ổn định kinh tế và nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Chính sách này đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.