Bổ sung nhu cầu sử dụng đất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ TN&MT vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2011 - 2020 theo 11 chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Quốc hội quyết định bổ sung, có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ trước ngày 7/12.

Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được Quốc hội bổ sung gồm chỉ tiêu dành cho đất nông nghiệp (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên), đất rừng sản xuất, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản);  chỉ tiêu dành cho đất phi nông nghiệp (trong đó có đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở y tế, đất cơ sở giáo dục - đào tạo, đất cơ sở thể dục - thể thao, đất ở tại đô thị)…