Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Có hiện tượng bổ nhiệm ồ ạt cuối nhiệm kỳ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - rnTrả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng: “Theo báo cáo sơ bộ của chúng tôi nhận thấy hiện tượng bổ nhiệm nhiều trong cuối nhiệm kỳ là có”.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại biểu Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chất vấn về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc kiểm tra tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ. 
Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết có hay không có tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ tại không ít bộ, ngành địa phương vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định? trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc thanh tra, kiểm tra khi để xảy ra tình trạng này và rà soát khắc phục?
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội
Trả lời đại biểu Nga, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Nội vụ đã có hai báo cáo, một báo cáo vào ngày 15/9 và một báo cáo vào ngày 31/10 cho Thủ tướng Chính phủ về tình hình bổ nhiệm sau nhiệm kỳ. Do khoảng thời gian trước đây Bộ Nội vụ quy định các địa phương gửi trong khoảng thời gian 6 tháng cuối nhiệm kỳ và trong cuộc họp lãnh đạo, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu chúng ta lấy mốc thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016.

Như vậy thời gian báo cáo là 1,5 năm, không phải là 6 tháng, do đó Bộ Nội vụ có văn bản gửi cho các bộ ngành và địa phương tiếp tục tập hợp báo cáo trong khoảng thời gian 1,5 năm vấn đề bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ. Đến giờ này, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của các bộ ngành, địa phương, khi có ý kiến đầy đủ, chúng tôi sẽ có báo cáo với Chính phủ và Quốc hội.

“Riêng ý kiến đại biểu Nga đặt ra mấy vấn đề là có hay không việc bổ nhiệm ồ ạt. Đến giờ này theo báo cáo sơ bộ của chúng tôi nhận thấy hiện tượng bổ nhiệm nhiều trong cuối nhiệm kỳ là có”, Bộ trưởng cho biết.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, cần phân tích rõ là bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện và có quy hoạch, vấn đề này cần có thời gian, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành đi thanh tra một số nơi thấy rằng cần thiết phải thanh tra công vụ để làm rõ vấn đề.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cho thanh tra công vụ tiến hành thanh tra của Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra công vụ hai đơn vị trong thực hiện. Qua báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ có kết quả thanh tra công vụ cụ thể và có thông tin báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ và đối với đại biểu Lê Thị Nga trong thời gian sắp tới.
Vấn đề thi tuyển vào công chức, vấn đề tổ chức, đề bạt, bổ nhiệm... sẽ là nhiệm vụ trọng tâm về thanh tra công vụ về công tác cán bộ cho năm 2017.
“Có thể nói, đây là việc trọng tâm trong thời gian sắp tới và chúng ta sẽ tiến hành bổ sung thêm những nội dung này và đặt là vấn đề sẽ tiến hành đi thanh tra đối với một số bộ, ngành ở các địa phương để chấn chỉnh về mặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là đến cuối nhiệm kỳ”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.