BST 2011 của John Galliano và Hermes

Chia sẻ

KTĐT - Bằng sự sáng tạo tinh tế họ đã cho ra đời những mẫu giầy dép sang trọng và đẳng cấp tạo nên xu hướng thời trang mới cho năm 2011.

KTĐT - Bằng sự sáng tạo tinh tế họ đã cho ra đời những mẫu giầy dép sang trọng và đẳng cấp tạo nên xu hướng thời trang mới cho năm 2011.

Là hai tên tuổi lớn trong làng thời trang Hermes và John Galliano luôn làm hài lòng những vị khách hàng khó tính nhất.
BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 1

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 2

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 3

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 4

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 5

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 6

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 7

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 8

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 9

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 10

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 11

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 12

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 13

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 14

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 15
BST 2011 của Hermes

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 16

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 17

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 18

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 19

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 20

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 21BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 22

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 23

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 24

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 25

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 26

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 27

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 28

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 29

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 30

BST 2011 của John Galliano và Hermes - Ảnh 31