Cà Mau: 6 năm liền chuyển biến tích cực thứ hạng PCI

Hoàng Quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2021 chỉ số PCI của Cà Mau đạt 64,74 điểm (tăng 1,92 điểm), xếp thứ 32/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 11 hạng) xếp thứ 7/13 (tăng 1 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực.

Chỉ số hài lòng đứng thứ 3 khu vực về  về phục vụ hành chính

Theo thông tin từ VCCI, năm 2021 Cà Mau nằm trong các tỉnh, TP thuộc nhóm điều hành khá trên Bản đồ PCI cả nước. Kết quả PCI năm 2021 đánh dấu 6 năm liên tục PCI của tỉnh Cà Mau có những chuyển biến tích cực về thứ hạng so với các tỉnh, TP cả nước. Trong đó, có 3 năm liên tục PCI của tỉnh Cà Mau có những chuyển biến tích cực về thứ hạng so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua công tác điều tra xã hội học, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính được người dân, doanh nghiệp  đánh giá cao. Nhất là đánh giá về công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa và việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Trong 5 lĩnh vực tăng chỉ số và vị trí xếp hạng, “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật” là lĩnh vực có vị trí xếp hạng được cải thiện nhiều nhất (tăng 4,1% và tăng 20 bậc so với năm 2020). Tiếp đến là công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cùng tăng 10 bậc so với năm 2020.

Đặc biệt, trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  nhưng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) vẫn được quan tâm thực hiện thường xuyên. Phương pháp, hình thức kiểm tra được thay đổi cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các văn bản, chỉ đạo của Trung ương về công tác CCHC được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đã có nhiều giải pháp, sáng kiến mới trong CCHC đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với tiêu chí về “Sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC”, Cà Mau đã đạt tuyệt đối 2/2 điểm.

Năm 2021, mặc dù căng mình chống dịch nhưng Cà Mau vẫn duy trì chuỗi 6 năm liền chỉ số PCI tích cực so với cả nước.
Năm 2021, mặc dù căng mình chống dịch nhưng Cà Mau vẫn duy trì chuỗi 6 năm liền chỉ số PCI tích cực so với cả nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, để đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ.

Cà Mau đã năng động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo điều hành. Bám sát chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI. Đã phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP trong tham mưu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Một số lĩnh vực giảm do tác động dịch Covid-19

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, vẫn còn một số lĩnh vực lại giảm vị trí xếp hạng cần phải chấn chỉnh ngay. Đó là “Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước”, là lĩnh vực vừa giảm giá trị chỉ số vừa giảm vị trí xếp hạng trong năm 2021 (giảm 0,06%, giảm 13 bậc). Nguyên nhân do thực hiện không đạt yêu cầu những tiêu chí, tiêu chí thành phần. Xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan từ dịch Covid-19.

Theo đó, có trường hợp chậm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Một số sở, ngành không tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện.

Mặt khác, "Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội” lại giảm 3,8%, giảm 31 bậc so với năm 2021 do các nguyên nhân: Tỷ lệ GRDP của tỉnh tăng thấp hơn so với năm 2020.

Chỉ hoàn thành dưới 90% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 thấp hơn năm 2020. Đây là lĩnh vực chịu tác động nhiều nhất của đại dịch Covid-19, khi tỉnh phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội không đạt như kế hoạch đề ra.

Mặc dù “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” là lĩnh vực có cải thiện điểm sốnhưng giảm về vị trí xếp hạng (tăng 2,77%, giảm 02 bậc so với năm 2020), do còn trường hợp bố trí công chức, viên chức chưa đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Có công chức lãnh đạo cấp phòng bị kỷ luật.

Trong năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá trong thực hiện CCHC. Nếu như trong năm 2021, có thêm 369 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết, triển khai tiếp nhận hồ sơ tại nhà đối với 57 thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt trên 99%.

Trong năm 2022, những chỉ tiêu đã đạt được Cà Mau phải quyết tâm giữ vững, rút ngắn thời gian giải quyết triển khai hồ sơ đúng và sớm nhằm tạo điều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần