Các mức hỗ trợ học phí trong năm học 2021-2022 của học sinh Hà Nội

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid- 19. Theo Nghị quyết này, học sinh được hỗ trợ mức học phí 50% nhưng cụ thể như thế nào? Cách thức nhận hỗ trợ ra sao là những vấn đề đang được phụ huynh học sinh đặc biệt quan tâm.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội (gọi chung là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông- PV). Như vậy, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục cũng được hưởng mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ của học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập.
 Mức học phí trần đang áp dụng tại các cấp học thuộc địa bàn Hà Nội

Mức học phí năm nay giữ ổn định như năm học trước. Trong thời gian học trực tuyến, mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí khi học sinh học trực tiếp.
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, HĐND TP thống nhất mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 (theo mức trần quy định), tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, với từng vùng, từng cấp học. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian học sinh học thực tế (trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.
Có 4 nhóm đối tượng như sau:
Thứ nhất: Đối với đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông (không bao gồm đối tượng đã hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định), mức hỗ trợ hàng tháng là:
 
Thứ hai: Đối với đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đã được hưởng chế độ giảm 70% học phí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (TẠI ĐÂY), mức hỗ trợ hàng tháng là:
 
Thứ ba: Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đã được hưởng chế độ giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (TẠI ĐÂY), mức hỗ trợ hàng tháng là:
 
Thứ tư: Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đã hưởng chế độ miễn học phí theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (TẠI ĐÂY) và các văn bản liên quan, đối tượng không phải đóng học phí  sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
Có thể hiểu là: Trong năm học 2021- 2022, với tháng học trực tuyến, mức học phí phải đóng là 37,5% học phí; với tháng học trực tiếp, mức đóng học phí là 50% (so với mức phí trần). Học sinh tư thục, dân lập cũng được hỗ trợ mức phí bằng học sinh công lập. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TP cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.
Việc hỗ trợ chi trả học phí cho học sinh đều được thực hiện thông qua các cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học. Theo đó, UBND TP sẽ giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ học phí cho Sở GD&ĐT; UBND các quận, huyện, thị xã giao và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ cho phòng GD&ĐT để thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ đang theo học tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.
Chính sách học phí hoàn toàn vì phụ huynh và học sinh
Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là hai nghị quyết độc lập, nhưng được áp dụng đồng thời. Theo đó, năm học 2021- 2022, mức học phí được giữ ổn định như năm học trước. Trong giai đoạn học online, mức học phí sẽ tính bằng 75% so với mức phí học trực tiếp. Ngoài ra, để chia sẻ với khó khăn của phụ huynh, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, TP quyết định hỗ trợ 50% mức học phí (so với mức trần quy định). Dự kiến tổng kinh phí để hỗ trợ cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô là gần 893 tỷ đồng.