Cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng tường rào phường Tứ Liên

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 6758/UBND-KH&ĐTvề việc đồng ý chủ trương thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và xây dựng tường rào chống lấn chiếm tại Đầm cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội đồng ý về nguyên tắc giao UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và xây dựng tường rào chống lấn chiếm tại Đầm cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ bằng nguồn vốn ngân sách quận.

UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định Pháp luật có liên quan; cân đối, bố trí đủ vốn để thực hiện Dự án; liên hệ với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để được xác định chỉ giới, phạm vi xây dựng, các thông số kỹ thuật của các dự án làm cơ sở triển khai thực hiện; liên hệ với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, TKBVTC-DT dự án, cấp phép xây dựng theo quy định; nghiên cứu đầu tư đồng bộ và kết nối quy hoạch, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, chồng chéo trong triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và trước pháp luật về việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND TP Hà Nội để chỉ đạo giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần