"Cán bộ, đảng viên gương mẫu, lòng dân mới yên"

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 28/9, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội), đề cập tới việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cán bộ, đảng viên gương mẫu thì lòng dân sẽ yên.

Tổng Bí thư khẳng định cần gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, cần chấm dứt những việc làm hình thức, lãng phí.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, Tổng Bí thư cho biết Ban chấp hành Trung ương sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề bàn về vấn đề này, nhằm có cơ chế hữu hiệu nhất cả về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cho trước mắt và cho lâu dài.

Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng cử tri sẽ đóng góp nhiều hơn nữa những ý kiến, kiến nghị xác đáng với Quốc hội; chất lượng công tác tiếp xúc cử tri sẽ tiếp tục được nâng cao hơn, đúng tầm hơn.

Tổng Bí thư chia sẻ các ý kiến của cử tri, tập trung phán ánh, kiến nghị về nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến quản lý đô thị; quản lý sử dụng đất đai; cải cách, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; công tác điều hành, ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ...

Tổng Bí thư nêu rõ, là kỳ họp cuối năm nên kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII sẽ bàn thảo, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như tiến hành giám sát chuyên đề về quản lý các khu công nghiệp, bàn về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và giai đoạn 5 năm tới, về các quyết sách trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, lạm phát, giá cả tăng cao như hiện nay, thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, xem xét các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…

Tổng Bí thư hoàn toàn nhất trí, cần cải tiến hơn nữa công tác tiếp xúc cử tri, mở rộng thành phần tham gia để cử tri đóng góp nhiều hơn nữa các ý kiến có chất lượng với Quốc hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội .

Trước sự quan tâm của cử tri về tình hình giáo dục hiện nay, Tổng Bí thư khẳng định chủ trương đổi mới toàn diện, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể đối với giáo viên, đầu tư trang bị cơ sở vật chất…, bảo đảm đầu ra của giáo dục, đó là đào tạo ra những nhân tài, những người chủ tương lai của đất nước.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri trên, cử tri quận Ba Đình đã được nghe giới thiệu chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII; nghe trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri nêu trong cuộc tiếp xúc cử tri lần trước; đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với Quốc hội./.