Cần Thơ quy định số lượng cấp phó các sở

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, thành phố có 3 cơ quan cấp sở được bố trí không quá 4 phó giám đốc, 13 cơ quan được bố trí không quá 3 phó giám đốc và 3 cơ quan được bố trí không quá 2 phó giám đốc.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.
UBND thành phố Cần Thơ 
Theo quyết định này, thành phố Cần Thơ có 3 cơ quan được bố trí không quá 4 phó giám đốc, gồm: Văn phòng UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế.
Có 13 cơ quan được bố trí không quá 3 phó giám đốc, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra thành phố.
Ngoài ra, có 3 cơ quan được bố trí không quá 2 phó giám đốc, gồm: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Dân tộc.
UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố sắp xếp, bố trí phó giám đốc sở theo đúng số lượng quy định.
Giám đốc sở tiến hành rà soát, phân công lĩnh vực phụ trách đối với phó giám đốc sở bảo đảm thực hiện đúng số lượng cấp phó đã được quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần