Cần Thơ “siết” tiến độ thực hiện, giải ngân đầu tư công

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó, yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn...

Kế hoạch nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% kế hoạch vốn đã bố trí.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu là đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức, cá nhân có liên quan cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn. Kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ…

Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức định kỳ kiểm tra, giám sát thực tế công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các chủ đầu tư, quản lý dự án khẩn trương tổ chức thực hiện…

Năm 2021 được xem là năm bản lề kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tính đến ngày 19/1/2022, kết quả giải ngân năm 2021 của TP Cần Thơ mới đạt 65,2%, chưa đạt tỷ lệ như kỳ vọng cam kết và chỉ đạo của TP (đạt trên 95%).

Chỉ đạo hồi cuối tháng 1/2022, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, trường hợp đến hết tháng 6/2022, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp (không đạt tỷ lệ giải ngân theo mặt bằng chung toàn quốc), sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư…

UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam
UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Giang Lam

Hôm 7/2 mới đây, tại Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành và địa phương khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về việc tổ chức thực hiện dự án và kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả thực hiện giải ngân là cơ sở đánh giá, đề xuất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kiên quyết thực hiện điều chuyển, bố trí công tác khác đối với: CBCCVC thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc; cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách có hiệu quả công việc và chất lượng tham mưu thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thanh tra TP thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý đối với hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực…

Theo UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương và CBCCVC chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND TP; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận CBCCVC chưa cao, đạo đức công vụ chưa tốt, chưa thực sự là công bộc của dân.

Có trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm việc hình thức, đối phó, né tránh trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ; giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực; một số CBCCVC lợi dụng việc thực thi nhiệm vụ, vị trí công tác để tư lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần