Cẩn trọng chọn người có đức, có tài vào cơ quan dân cử

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Ban Thường trực UB MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tới cán bộ chủ chốt 100% UB MTTQ quận, huyện, thị xã về hướng dẫn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn, để tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3, thành phần dự hội nghị gồm: Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam; Đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp; Đại diện UB bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp được mời tham dự hội nghị này.
Cẩn trọng chọn người có đức, có tài vào cơ quan dân cử - Ảnh 1
Chủ tọa hội nghị sẽ báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp người ứng cử không được sự tín nhiệm của cử tri và những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu. Trên cơ sở đó, chủ tọa hội nghị thống nhất, gợi ý để hội nghị thảo luận. Sau khi hội nghị thống nhất phần thảo luận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp hiệp thương báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND để hội nghị quyết định biểu quyết lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Tiếp đó, hội nghị sẽ tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định). Lưu ý, chỉ đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. Sau khi hội nghị thông qua biên bản và danh sách (theo mẫu) những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, thì biên bản này, ở cấp TP gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia, UB Thường vụ Quốc hội, UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND và UB Bầu cử TP. Cấp huyện, cấp xã được gửi đến Thường Trực  HĐND, UBND, UB MTTQ cấp trên trực tiếp và Thường trực  HĐND, UB Bầu cử cùng cấp. Các hội nghị đều phải bảo đảm cả về thành phần, nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp căn cứ vào các quy định của pháp luật và trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử cùng cấp tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, cần chú trọng, đủ số lượng ứng cử viên, cơ cấu, thành phần, tín nhiệm của cử tri…để cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP thắng lợi.