Chỉ dạy bằng tiếng nước ngoài các môn khoa học tự nhiên

Chia sẻ

KTĐT - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định ban hành quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Theo Dự thảo này, các nội dung thuộc về lĩnh vực chính trị, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử Việt Nam sẽ không dạy bằng tiếng nước ngoài. Đối với giáo dục phổ thông, việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài chỉ áp dụng đối với các môn khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học theo chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam hoặc chương trình của nước ngoài do Bộ GD&ĐT quy định hoặc phê duyệt.