Chi hơn 22 triệu USD để giảm phát thải cacbon từ chung cư cao tầng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mục tiêu của Dự án là giảm lượng phát thải cacbon bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

Dự án trên được thực hiện 4 năm với tổng hạn mức vốn 22.476.550 USD; trong đó, vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP 3.198.000USD, vốn đối ứng và đồng tài trợ của các cơ quan phía Việt Nam 19.278.550 USD

Mục tiêu của Dự án là giảm lượng phát thải Cacbon bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức giảm phát thải trực tiếp
CO2eq ước tính khoảng 37.680 tấn CO2 tính đến thời điểm Dự án kết thúc và tổng lượng phát thải CO2 trực tiếp giảm được trong cả chu kỳ dự án là 236.382 tấn CO2eq. Mức giảm phát thải gián tiếp ước tính giảm 6% lượng phát thải hàng năm cộng dồn trong 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần