Chính sách hỗ trợ chưa lan tỏa tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ

Kinhtedothi - Năng lực của các đơn vị đầu mối trợ giúp DNNVV yếu và thiếu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV” do Cục Phát triển DN, Bộ KH&ĐT tổ chức sáng 9/9 tại Hà Nội.

Theo đó, chỉ có 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị đầu mối trực thuộc Sở KH&ĐT hoặc cấp tương đương chuyên trách chức năng trợ giúp phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh, còn lại là giao phòng chức năng khác kiêm nhiệm.

Trung bình khoảng 2-3 cán bộ/địa phương chuyên trách công tác trợ giúp DNNVV, tại TP Hồ Chí Minh chỉ có một chuyên viên giao phụ trách theo dõi chính sách hỗ trợ DN. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chính sách hỗ trợ thì nhiều nhưng hiệu quả thực tiễn chưa cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần