Chớ vội mừng

Đức Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 8 tháng năm 2017, cả nước có thêm 85.357 DN thành lập mới nhưng số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 17.231 DN, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Việc ra/vào thị trường của DN trong nền kinh tế thị trường nói chung, đối với các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam nói riêng là việc khó tránh khỏi. Nhưng nếu việc ra khỏi thị trường với số lượng lớn, liên tục tăng lên và trong thời gian dài, thì không thể coi thường và cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết.
Ở góc độ thứ nhất, xét về tương quan, số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 104.500 DN, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khả quan để cả năm 2017 số DN đang hoạt động tăng thêm sẽ vượt qua mốc 100.000 DN và kỳ vọng sẽ đạt được 1 triệu DN đang hoạt động theo mục tiêu đến năm 2020.

Ở góc độ thứ hai, tổng lượng vốn của các DN đăng ký thành lập mới đã đạt 822,1 nghìn tỷ đồng, bình quân 9,63 tỷ đồng/DN mới, tăng gần 24,5% so với mức bình quân 1 DN của cùng kỳ năm trước. Nếu kể cả số vốn tăng thêm (1.108,3 nghìn tỷ đồng) của các DN đang hoạt động, thì tổng lượng vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng đạt 1.930,4 nghìn tỷ đồng. Đây là tín hiệu khả quan để đưa tổng vốn đầu tư/GDP cả năm vượt mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; thậm chí có thể đạt 34 - 35% theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới đây. Ở góc độ thứ ba, tăng trưởng số DN đăng ký thành lập mới trong 8 tháng qua diễn ra ở phần lớn các ngành kinh tế. Trong đó một số ngành tăng cao như ngành thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản;giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ và dịch vụ tư vấn, thiết kế quảng cáo và chuyên môn; dịch vụ việc làm, du lịch.

Ở góc độ thứ tư, số lượng DN quay trở lại hoạt động đã có những dấu hiệu tích cực với sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, cộng với làn sóng khởi nghiệp, số lượng DN quay trở lại hoạt động và thành lập mới được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, về hoạt động khởi nghiệp trong 8 tháng qua cũng có những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ.

Nếu trong “Năm khởi nghiệp 2016”, số DN tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể, đã giảm so với năm 2015 - chấm dứt chuỗi ngừng hoạt động và giải thể tăng liên tục trong các năm trước (năm 2010 là 43.000 DN đã tăng lên 81.000 DN năm 2015) thì 8 tháng năm nay số DN giải thể tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.Thực tế này đặt ra những áp lực không nhỏ cho mục tiêu 1 triệu DN năm 2020 khi mà số DN bị giải thể hoặc ngừng hoạt động nếu cứ liên tục tăng như thời gian qua. Đây là cảnh báo cần thiết. Nó đặt ra yêu cầu môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới phải tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.