Chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung trong Công văn do Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) gửi các sở GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014. Các Sở GD&ĐT cần triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời ngay khi nhận được văn bản này.

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Tuyệt đối không được cắt xén chương trình đã qui định.
Các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Đồng thời, tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, trong đó chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Việc ôn tập tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Để việc ôn tập cho học sinh THPT đạt hiệu quả, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.