Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố bằng các nghị quyết chuyên đề

Nhóm PV thời sự
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố bằng các nghị quyết chuyên đề - tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện...

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. 

 Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND TP, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội đã cụ thể hóa quyết tâm đó với các chỉ tiêu và giải pháp mang tính nỗ lực rất cao của Đảng bộ TP. Ngay sau Đại hội các cấp, các ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp điều kiện địa phương mình. Tại Kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND TP tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP bằng các nghị quyết chuyên đề - tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện. Căn cứ quy định của Luật, tình hình và yêu cầu thực tiễn của TP, sau khi thống nhất với UBND, MTTQ TP, Kỳ họp thứ 18 HĐND TP dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 7/12 đến hết ngày 9/12/2020) để bàn các nội dung sau:

Thứ nhất, trên cơ sở rà soát kết quả KT-XH đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội… và nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Với tinh thần chung của cả TP trong năm 2021 là “phục hồi và phát triển kinh tế”, đề nghị các vị đại biểu HĐND TP phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình năm 2021, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với Hà Nội. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của TP, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất.

Thứ haiHĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng đồng thời đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như: Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP; quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP Hà Nội; nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ trên địa bàn TP… 

“Những nội dung này đã được Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP thống nhất rất cao và thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật. Những nội dung có tác động lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đều được lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và được MTTQ TP tổ chức phản biện (như quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP). Ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp đại biểu HĐND TP có nhiều thông tin hơn trong thảo luận và quyết định, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống” - Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ ba, HĐND TP thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Theo quy định của Luật, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến đến các đại biểu về nội dung chất vấn. Căn cứ trên phiếu đề xuất của đại biểu HĐND TP; tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan, tại kỳ họp này, HĐND sẽ xin ý kiến đại biểu HĐND TP dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 2 nhóm nội dung: Một là công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn TP. Đây là nội dung trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Hai là việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Đây là nội dung Thường trực HĐND TP đã tổ chức phiên giải trình vào đầu năm 2018. Qua 3 năm thực hiện, 2 bộ Quy tắc ứng xử cũng cần xem xét, nhìn nhận lại những mặt đạt được và những nội dung còn hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ tư, theo quy định của Luật Lao động và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt TP được thôi thực hiện nhiệm vụ để nghỉ chế độ. Do đó, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt cho hoạt động của HĐND-UBND TP, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Việc chuẩn bị nhân sự để trình HĐND TP hôm nay đã được Thành ủy chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

“HĐND khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 đã trải qua 17 kỳ họp. Với tinh thần quyết liệt, đổi mới, hiệu quả, vì sự phát triển của Thủ đô và vì tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri, các nghị quyết của 17 kỳ họp qua đã góp phần thiết thực vào sự phát triển của TP, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của TP và hôm nay khai mạc kỳ họp 18 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ bàn về các chuyên đề. Với tinh thần của 17 kỳ họp qua, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt tham gia vào các nghị quyết trình tại kỳ họp, đánh dấu kỳ họp với những nghị quyết thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, đưa nghị quyết lần thứ 17 của Đảng bộ TP vào cuộc sống - đáp ứng được niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân Thủ đô” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần