Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về trẻ em

Theo VOV.vn
Chia sẻ

Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em tại một số địa phương, Chủ tịch nước chỉ đạo tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em...

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí sát hại trẻ em tại một số địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội.
Trước tình trạng này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Luật Trẻ em năm 2016; Có các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ trong cả nước để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em./.