Chủ tịch nước dự lễ thành lập Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 25/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Chủ tịch nước dự lễ thành lập Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đại học Kiểm sát Hà Nội cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi đào tạo phù hợp với nhu cầu cán bộ. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập sẽ tạo điều kiện cho ngành Kiểm sát chủ động đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân, Đại học Kiểm sát Hà Nội chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ; đồng thời có chính sách phù hợp bảo đảm cho đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát luôn có sự kế thừa và phát triển.

Bên cạnh đó, ngành và nhà trường cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi đào tạo phù hợp với nhu cầu cán bộ, có cơ chế thu hút tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, tài. Đại học Kiểm sát Hà Nội cần chủ động xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án và bài tập phù hợp với đặc điểm của trường; chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa là nơi nghiên cứu khoa học kiểm sát.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Đại học Kiểm sát Hà Nội sớm đi vào hoạt động, phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia.

Trải qua 43 năm phát triển, tiền thân của Đại học Kiểm sát Hà Nội  là Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát đã đào tạo cho ngành Kiểm sát các cấp 1.366 học viên trình độ trung cấp, hơn 7.602 học viên trình độ cao đẳng; 5.776 học viên trình độ cử nhân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa trình độ các chức danh kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Việc nâng cấp Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát lên Đại học Kiểm sát Hà Nội khẳng định quyết tâm và tầm nhìn dài hạn trong thực tiễn về công tác đào tạo cán bộ ngành Kiểm sát.

Hiện trường đang chuẩn bị đón khóa học viên đầu tiên với nhiều đổi mới về chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với hoạt động chuyên môn và thực tiễn cuộc sống xã hội.